Monochromatické obrazy australského umělce Michaela Pecka nás zvou k nahlédnutí do poklidného světa přírody. Celý tento projekt nese název Sanctuary, v překladu tedy Útočiště či také Svatyně. Objekty a klidné krajiny zachycené na těchto olejových malbách nás vedou k uvažování o klidu a pocitech osamocení, které se nesou napříč přírodou.

Ostré detaily ptačích křídel nebo ženských vlasů jsou usazeny v přímém kontrastu s jemným a mlhavým pozadím. Peck mísí realistické detaily se svojí fantazií, kdy obraz doplní vodou nebo mraky proudícími napříč plátnem v nenadálých a neskutečných formacích.

Metro Gallery, kde se konala výstava těchto děl, se vyjádřila k obrazům takto: „Peck se vždy vrací k přírodě jako místu pro únik. Utíká k divočině a odvrací se od pastí moderního života. Jeho záměrem je zachytit ty momenty, po kterých toužíme – okamžiky klidu, porozumění a jasnosti. I když jsou takovéto chvíle prchavé, díky své vzácnosti se stanou ještě skvostnějšími.“

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Michael Peck - Sanctuary

Zdroj/source