Trpělivost přináší růže. Tímto příslovím se řídí i umělec Miguel Endara, který vytvořil svůj obraz Hero (Hrdina) z teček. K vytvoření realistického obrazu udělal na papír miliony teček.

Dle svých slov to vše začalo na univerzitě v Miami, kde si během výuky čmáral do zápisníku. Později začal kresby stínovat a dál už se jeho zájem přenesl do kresby tváří a neživých objektů. Vytvoření obrazu Hero trvalo neuvěřitelných 210 hodin. Modelem byl Miguelovi jeho vlastní otec.

Technika, kdy autor tvoří inkoustem, je velmi riskantní, protože chyby jsou nevratné. Miguel přiznává, že na obraze jsou i chyby, které však vidí pouze on. Snaží se je smíchat s pozadím, aby nebyly nápadné.