Když byla Katie, dcera Dana a Caren, diagnostikována Xeroderma Pigmentos (při tomto onemocnění je kůže extrémně citlivá na UV světlo produkované sluncem) její rodiče se rozhodli, že i ve svém stavu bude žít naplno.  V roce 1995 našli podpůrnou skupinu pro postižené pacienty a jejich rodiny a tak se jim brzy v hlavě zformulovala myšlenka na „noční tábor“. Po několika letech byl Camp Sundown díky mnoha štědrým darům otevřen v newyorském Craryville. Pro děti jako Katie i krátké vystavení slunečnímu světlu může způsobit suchou, loupající se pokožku a v horších případech i nádory. Účast na běžném letním táboře by byla nejen nepříjemná, ale i život ohrožující. V tomto nočním kempu se všechny běžné aktivity odehrávají v pozdních hodinách. Pro rodiny a děti vypořádávající se s XP je toto splněný sen…camp_sundown_xp3

camp_sundown_xp4

camp_sundown_xp5

camp_sundown_xp6

camp_sundown_xp8

camp_sundown_xp12

campsundown1

campsundown2