Autismus je závažné postižení dětského mentálního vývoje, při kterém má – stručně řečeno – člověk obvykle problémy s vývojem řeči a navázáním mezilidských vztahů. Projevuje se především stereotypními vzorci chování. Carly Fleischmann je sedmnáctiletá dívka žijící s autismem, kterému se říká neverbální. Nikdo neví jistě proč, ale takoví lidé obvykle vůbec nemluví. V nadcházejícím videu je Carly s rodinou v kavárně. Myšlenky se jí točí jen kolem toho, že by si dala kávu. Protože to ale nemůže vyslovit nahlas, otec jí přinese horkou čokoládu… Následující události ukazují, jaký chaos se může odehrávat v mysli autisty při malém nedorozumění.

„Autismus mě zamknul v těle, které nemůžu kontrolovat.“ Carly Fleischmann