Z dálky byste si toto místo, které se skrývá pod vrstvou přírody, možná spletli s Hobitínem, ale jediné co mají tyto dvě věci společné je Nový Zéland. Právě na něm, za pomocí Barryho Coxe, kterému se tato myšlenka zrodila v hlavě, „vyrostl“ kostel, který je tvořen z nejrůznějších stromů, keřů a kovových rámů. Například pro střechu Barry zvolil olši – nejen kvůli její flexibilitě, ale také kvůli listům, které jsou v koruně stromu řídce rozmístěné. Takovéto rozmístění listů bylo důležitým faktorem pro světlo, které proniká skrz střechu a tím poskytuje hostům okouzlující přírodní zdroj světla. Tajemství Barryho úspěchu, který dokázal za neuvěřitelné pouhé čtyři roky, je jeho vlastní zahradnická společnost Treelocations, která se zabývá přepravováním a přesazováním stromů. Bez této pomocné síly by růst kostela trval zajisté déle.

A jak se vůbec zrodil tento nápad? Jako vášnivý cestovatel se Barry Cox nechal inspirovat různými kostely, které za několik let na svých cestách navštívil. Ty v něm probudily zájem o architekturu, zejména o design a konstrukci kostelů, kterými se během cestování zabýval. Jednoho dne vstoupil na svou zahradu a pomyslel si: „Tohle místo potřebuje kostel!“ Touto myšlenkou pak vše začalo. Neviděl důvod, proč by nemohl spojit svou milovanou architekturu se stromy, se kterými každý den pracuje. Původně měl kostel sloužit jenom Barrymu jako „útěk od společnosti“, ale začátkem tohoto roku ho Barry otevřel i pro veřejnost.

To, co kdysi Barry považoval za svou obyčejnou zahradu, je nyní místem, ve kterém se v naprosté harmonii doplňuje příroda s architekturou.

1tree-church-nature-installation-barry-cox-new-zealand-12 tree-church-nature-installation-barry-cox-new-zealand-1 tree-church-nature-installation-barry-cox-new-zealand-2 tree-church-nature-installation-barry-cox-new-zealand-3 tree-church-nature-installation-barry-cox-new-zealand-7