Představujeme vám Boniku, 18 měsíců staré orangutaní mládě, které mělo zůstat se svou matkou, ale bohužel posledních šest měsíců žilo přivázáno k polici. Jedna rodina na Borneu si ji držela jako mazlíčka, který byl jen na pár hodin denně puštěn, aby si s ním mohli děti hrát. Ale zbytek času byla pevně připoutána k dřevěnému trámu a měla tím opravdu omezený prostor, kde se mohla pohybovat. A stejně jako bohužel většina exotických mazlíčků, i Bonika byla dost podvyživená. Místo toho, aby se jí dostalo péče od její matky, byla krmena rýží, cukrovou třtinou, sušenkami nebo pečivem – tedy lidskou stravou. Dalším problémem bylo, že jí majitel koupal šampóny jako lidské dítě. Ale naštěstí se o této smutné opičce dozvěděl tým z International Animal Rescue. Okamžitě přijeli, aby jí mohli pomoct a odvezli si ji s sebou.

Majitel jim řekl, že ji našel, když šel z práce. Byla sama, a proto se rozhodl, že se o ni postará. Ovšem IAR má podezření, že příběh Boniky je mnohem smutnější. Záchranný tým byl rád, že ji mohl pomoct, i když byl samozřejmě hluboce zarmoucen osudem, který pravděpodobně potkal její matku.

Bonika byla převezena do záchranného centra, kde jí byla poskytnuta veškerá potřebná léčba a péče. V této době se nachází v karanténě, ale postupně se připravuje její zapojení do kolektivu ostatních orangutaních sirotků. Začíná se učit dovednostem, které potřebuje, aby byla schopna se jednoho dne opět vrátit do volné přírody.

I když záchrana dopadla vítězstvím pro Boniku, je to také malé vítězství pro celý její druh. Od července se orangutan klasifikuje jako kriticky ohrožený kvůli velké hrozbě nelegálnímu obchodu se zvířaty a výrobě palmového oleje, který ničí velké části pralesa, tedy jejich domova. Odborníci tvrdí, že pokud to tímto stylem půjde dál, během příštích 10 let by mohla populace orangutanů v živé přírodě plně zaniknout.980x(1) 980x(3) 980x(4) 980x(5) 980x(6) 980x(7) 980x(8) 980x(9) 980x(10) 980x(11)980x