Africký ostrov Migingo, který se nachází na Viktoriině jezeře, zabírá pouze 0,49 akrů, což odpovídá necelým dvěma kilometrům čtverečním. I přes tuto miniaturní rozlohu zde žije 131 obyvatel, a tím Migingo platí za nejhustěji osídlený ostrov na světě.Nejdůležitějším zdrojem obživy zdejších obyvatel je rybaření. Břehy ostrova jsou v obležení rybářů, kteří se snaží nachytat co nejvíce okounů nilských, což je velmi cenný vývozní artikl, zejména do zemí Evropské unie. Aby se sem všichni obyvatelé vešli, jejich domy se doslova překrývají.

Stejně tak se překrývají i mocenské zájmy, konkrétně mezi Keňou a Ugandou, kteří se už mnoho let mezi sebou přou o to, kdo je vlastníkem cenné rybolovné oblasti. Celý konflikt je znám také pod názvem „Nejmenší africká válka“ a jak výsledek byl již tak maličký ostrov rozdělen demarkační linií.

Na této skále o velikosti menší než polovina fotbalového hřiště, kde se Migingo nachází, je sice o místo nouze, nicméně i tak zde najdete 4 hospody, lékárnu, kadeřnictví, i několik nevěstinců.

migingo 3264 4896-1 4896 5342-1

Foto: Nathan Siegel

Zdroj: Insider