Daniel Pagan je umělec žijící v New Yorku. Ve svých ilustracích symbolickými zobrazeními nešetří. Dává nám tím podněty k přemýšlení, jeho obrazy jsou takovým prvním nakopnutím pro myšlenkové procesy.

„Ve své práci pro vyobrazení myšlenky nebo příběhu využívám obrazné a metaforické znaky. Je to přenesený styl s estetickým malířstvím. Myšlenky uvádějí, a tedy i diktují celý proces, příběh a kompozici. S vědomím tohoto je bezpečné říci, že umění je hlavně řízeno pojmy. Pro zvážení obrazové střídmosti dělám, co mohu… podobně jako spisovatel uvažuje o šetrnosti slov. Mým cílem je dostat se až na dřeň myšlenky a dát vám námět k přemýšlení.“

Daniel Pagan - The Duality of Age

„The Duality of Age“
Dualita věku

Daniel Pagan - Existential Malaise

„Existential Malaise“
Existenční úzkost

Daniel Pagan - Modern Influence

„Modern Influence“
Moderní vliv

Daniel Pagan - Modern Love

„Modern Love“ (Doomsday Series)
Moderní láska (série Soudný den)

Daniel Pagan - Paradise

„Paradise“
Ráj

Daniel Pagan - Pixies

„Pixies“
Skřítci

Daniel Pagan - Poseidon

„Poseidon“ (Doomsday Series)
Poseidon (série Soudný den)

Daniel Pagan - The Dreamer

„The Dreamer“
Snílek

Daniel Pagan - The Muse

„The Muse“
Múza

Daniel Pagan - The Toot

„The Toot“
Trubač