Leaf Beast je nedávný projekt ilustrátora a umělce Baku Maeda, který zdánlivě přivádí spadané listí zpět k životu. Maeda využil tvary uschlých listů magnólie a během své práce se snažil do listu zasahovat jen minimálně. Každé toto minidílo je unikát.

leaf-2

leaf-3

leaf-4

leaf-5

leaf-6

leaf-1

leaf-7