Podívejte se na jednoduchý způsob, jak rozdělat oheň pomocí hliníkové fólie, baterky, a kousku vaty (tu může v polních podmínkách nahradit třeba suchý mech). Tento lifehack se může hodit, pokud nebude možné oheň rozdělat žádným ze způsobů, na které jsme zvyklí.