Michelle Siu je kanadská fotografka, která pracuje především v Torontu, ale občas se vrhne i za jeho hranice. Ve svých fotografiích ráda ukazuje příběh s dlouhým průběhem – jeden z nejproslulejších projektů Michelle se týká dětí z Indonésie, kteří jsou závislí na tabáku. Vztah k tabáku je v této zemi složitý – levné cigarety a všudypřítomná reklama spolu s nezájmem státu o zdraví svých občanů způsobuje, že je Indonésie jedna z prvních na světě dle množství mužů-kuřáků. Mnoho z nich začíná kouřit velmi brzy – již od 4 let po narození. Tento asijský stát je také jedním z mála, které nepodepsaly mezinárodní dohodu o kontrole tabáku Světové organizace pro zdraví, která má chránit současné i budoucí generace před ničivými zdravotními, ekonomickými důsledky a dopadem na životní prostředí spotřeby tabáku a působení tabákového kouře.

Mladí chlapci zahajují cyklus kouření s dopadem na budoucí generace. Jak říká autorka, vidět malé děti jako závisláky je nepříjemné, ale cílem projektu není jen šokovat diváky, nýbrž informovat o situaci v jiných zemích a upozornit na nedostatečné prosazování předpisů, týkajících se zdraví. Tento projekt o malých kuřácích pojmenovala „Marlboro Boys“ především kvůli tomu, že má Philip Morris – výrobce cigaret Marlboro v Indonésii největší zázemí. Děti zde začínají kouřit již od 4 let, pro koupi cigaret nepotřebují žádný doklad, potvrzující věk, a je tu nekonečné množství trafik, umístěných především vedle škol. I přesto, že je oficiálně zakázáno kouřit v mhd, nikdo tento zákaz nedodržuje a jen zřídka se to trestá.

Kouření v Indonésii

Kouření v Indonésii

Kouření v Indonésii

4

4A

5

6

7

8

9

10

12