Zhruba 8-13% populace tvoří leváci, což je přibližně 732 milionů lidí. Španělský designer Jamie de la Puente je nicméně toho názoru, že žijí ve světě určeném pro praváky. Jestliže se nad tím zamyslíte, musíte uznat, že na tom minimálně zrnko pravdy bude. Kromě řady nástrojů, které bývají většinou přizpůsobené pravákům, může pro leváky představovat problém i obyčejné psaní. Když totiž levou rukou píšete zleva doprava, třete dlaní o poznámky. To obvykle vede ke šmouhám na rukou – a právě taková, zdánlivě snadno přehlédnutelná věc, návrháře inspirovala k vytvoření Leftybooks. Sešity obsahují mírně zešikmené linky, kterým přizpůsobíte způsob, jakým držíte pero. Vyhnete se tedy skvrnám a dramatu okolo. Kromě toho se neotevírají tradičně zprava doleva, ale přesně naopak.
leftybooks-0a

leftybooks-0b

leflef

lefty

leftybook-parrot

leftybooks
Nezpochybnitelné pozitivum představuje i samotný design, který je skutečně stylový a jedinečný.