Makoto Tojiki využívá pro tvorbu soch netypický materiál – světlo. S pomocí LED světla a případně i laserů pod jeho rukama vznikají zajímavé instalace ve tvarech lidí a zvířat.

„To, co vidíme, je výsledkem odrážení světla. Díky barvám a stínům jsme schopni vnímat existenci a trojrozměrné jevy. Pokud něco existuje, pak to bude odrážet světlo. Myslím si, že to je důkaz bytí. Nicméně, pokud daný objekt odstraníme a ponecháme pouze to odražené světlo, budeme to nadále vnímat jako existenci? Co znamená „být tam“? Může to stačit jako identita? Toto se stalo mým motivem.“

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

„Světlo jako médium mě přitahuje. Přítomnost můžeme také cítit pomocí čichu nebo hmatu. Jenomže světlo nemá žádnou hmotnost ani vůni, je nemožné se ho dotknout. Když se dotkneme samotného světla, nic necítíme. To znamená, že přítomnost světla sama o sobě je nejednoznačná. Díky této charakteristické vlastnosti si myslím, že světlo je vhodné pro znázornění tématu mezi nebem a zemí. Rád bych vyloučil prvky jiné než světlo samotné (elektrody, žárovky, katody, reflektory apod.), jak jen by to bylo možné, když pracuji s odraženým světlem. V současnosti je pro mě ideálním materiálem LED světlo. Také laser se dá v krajních mezích využít.“

„Mám praxi jako profesionální designér výrobků. Vytvořil jsem spoustu prototypů osvětlení do interiéru, v minulosti vyloženě jen jako design. Zároveň jsem se snažil redukovat tytéž prvky, co jsem již zmínil výše. Nicméně jsem se s postupem času začal věnovat umění. Bylo to poháněné touhou vyjádřit poselství a návrh. Co znamená „být tam“?“

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy

Makoto Tojiki - světelné sochy