Gabriel Schama vytváří fascinující řezbářskou práci. Dřevěné desky dává ovšem do parády ke své přítelkyni Elsie (pojmenoval tak svůj laser, jelikož s ním tráví mnoho času). Jejich společnou prací tedy vznikají tyto vrstvené obrazy a dekorace. I když v nich můžete rozpoznat obličeje nebo geometrické tvary, je opravdu těžké určit, co tím chtěl autor sdělit. Možná třeba jen „jednoduše“ vytvořil fascinující dekoraci, která má zkrášlit pokoj, ve kterém se nachází. Opravdu zajímavá práce!sculpture-relief-laser-bois-01 sculpture-relief-laser-bois-02-834x840 sculpture-relief-laser-bois-03-631x840 sculpture-relief-laser-bois-05-840x840 sculpture-relief-laser-bois-06-667x840 sculpture-relief-laser-bois-07-840x840 sculpture-relief-laser-bois-08-840x840 sculpture-relief-laser-bois-09-840x840 sculpture-relief-laser-bois-10-881x840 sculpture-relief-laser-bois-11-553x840 sculpture-relief-laser-bois-12 sculpture-relief-laser-bois-13-840x840 sculpture-relief-laser-bois-14-542x840