Jak se slaví Halloween ve světě? Z původní tradice Keltů oslavovat pohanskými obřady konec keltského kalendářního roku (Samhain) vznikl postupně svátek Halloween. Slaví se převážně v anglosaských zemích v předvečer křesťanského svátku Všech svatých, tedy 31. října.

b9 b10 b11

Halloween v USA

Již několik dní předem vrcholí přípravy dětí i dospělých. Každý má nachystaný strašidelný kostým. Domy a jejich okolí se zdobí neuvěřitelným množstvím dýní, ve kterých jsou zapáleny svíčky k odehnání zlých duchů. V USA jsou typické velké strašidelné průvody, mystickým místem pro sraz masek je nejstarší část Manhattanu Greenwich Village s bohémskou historií a kulturou.

aa6

x1

Halloween v Irsku

Irsko, kolébka tohoto svátku, Halloweenem žije. Děti ve strašidelných kostýmech obráží domy a s výkřikem „koleda“ nebo „lumpárna“ čekají na sladkosti. Pokud se jich nedočkají pomalují dveře domu zubní pastou, či je potřou syrovými vejci. Dospělí slaví svátek v typických irských pubech s dobrou láhví kvalitního pití.

x2

Halloween v Belgii

V Belgii se uctívají svatí rozsvícenou svíčkou za oknem.

aa8

Halloween v Kanadě

V Kanadě se již také ujala koleda dětí dům od domu včetně lumpáren. Kanaďané vyřezávají dýně a domy zdobí kukuřičným listím.

Halloween v Číně

V Číně jsou rozsvíceny svíčky a ohně v domech i na ulicích, aby osvětlovaly cestu duchům. Zde se věří, že duchové zemřelých násilnou smrtí, utonutím nebo při úraze se potulují mezi lidmi a jsou nebezpeční. Osvětlením mají najít cestu do nebe.

Halloween ve Francii

Halloween ve Francii se obvykle slaví v dobových kostýmech a lidi všech věkových kategorií jdou na párty nebo do klubů s přáteli. Kostýmy bývají tradičně „děsivé“ – mumie, duchové, skřítci, čarodějnice. Zvyk koledovat sladkosti je zde extrémně vzácný, pokud existuje, není to od domu k domu, ale z obchodu k obchodu.

x3

Halloween ve Španělsku

Lidé zdobí oltáře ve svých domech a uctívají mrtvé sladkostmi a pitím. Pořádají pikniky u ozdobených hrobů rodinných příslušníků.

aa10aa9aa7aa5aa4aa3

Halloween v ČR

U nás se svátek ujímá pozvolna. Oslavy spojené se strašidelnými maskami a kostýmy pro své žáky připravují především mezinárodní základní a mateřské školy. Původně lidový strašidelný rej, pořádaný poslední říjnový večer, je nyní pojímán hlavně jako slavnost dětí a mládeže. Též se pořádají oslavy na hradech a opuštěných zříceninách. O kostýmy zatím moc lidí zájem nejeví.

aa11