Gustav Klimt dělal porno. To alespoň tvrdili zlí jazykové. Dnes je významný rakouský malíř světem oslavován jakožto secesní umělec a průkopce symbolismu. Jeho výtvory připadaly spoustě kritikům skandální – včetně nahých postav, které zachytil v extázi a bez známek studu. Klimt byl tak omezován názory prudérní společnosti a v pozdější době byl dokonce nucen malovat ženy zahalené. I o sto let později se s ním zřejmě spousta lidí dokáže ztotožnit – například tatéři z celého světa se jeho výtvarnými díly nechávají neustále inspirovat a tvorbou na lidském těle vzdávají hold spřízněné duši z jiného života…