Obrazy francouzského umělce Huberta de Lartigue jsou od fotografií téměř k nerozeznání. Tyto hyperrealistické portréty tvoří pomocí airbrushe, tedy stříkací pistole, která skýtá mnoho výhod oproti klasickým štětcům. Vychází z fotografií modelek, které věrně a s vášní přenáší na plátno.

„Portréty jsou ve světě malování klasickým tématem. Nicméně se v každém svém portrétu snažím vytvořit prvky překvapení tím, jak je oříznu, výrazem nebo přístupem modelek. Ale síla portrétu leží zejména v pohledu modelky, který je pokaždé jedinečný. Jediné, co musím udělat, je podtrhnout jeho sílu a intenzitu.“

To není fotografie? Jak to děláte?

„Používám nástroj, který ve mně podnítil touhu malovat, když mi bylo 16 let – airbrush. Je to jako malá pistole pro barvu, která pracuje se stlačeným vzduchem a rozprašuje barvu jako sprej. Dá se regulovat množství vzduchu a barvy, díky čemuž mohu vytvořit velmi jemná a čistě stínovaná místa, stejně jako rozsáhlé plochy barvy. Airbrush byl vynalezen před více než sto lety pro retušování a barvení prvních fotografií. Ten nástroj mě fascinuje, ale jeho používání je velmi obtížné a náročné. Strávíte hodně času staráním se o něj a jeho čištěním; ale když tyto nevýhody překonáte, výsledky mohou být pozoruhodné, protože žádný štětec nedokáže tyto efekty nahradit. Airbrush se dlouho využívá v reklamě pro vytvoření stínů v pozadí. Také se uplatnil před nástupem digitálního malování pro dekorace a ilustrace, ale v dnešním umění se příliš nepoužívá. Jediní, o kterých vím, že airbrush použili, jsou hyperrealističtí a sci-fi malíři. Je to mechanická technika a je celkem nová (kvůli potřebě napájeného kompresoru), ale její princip sahá až do prehistorických časů, kdy vznikly obtisky rukou, jichž první muži dosáhli foukáním směsi pigmentů a vody pomocí svých úst.“

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Nikdy jste nechtěl malovat olejovými barvami?

„Ano, chtěl, před hodně dlouhou dobou. Pak jsem se sám sebe zeptal, proč jimi vlastně chci malovat. Obávám se, že nevýhody značně převažují výhody. Takže jsem se brzy této myšlenky vzdal. Ve skutečnosti bych se musel naučit novou techniku, abych tuto techniku ovládl dostatečně dobře a abych byl schopný vyjádřit se s dostatečnou lehkostí, pro to ale v současnosti nemám dostatek času. Navíc se na to necítím. Ovládám svoji techniku a ta je postačující pro to, čeho chci dosáhnout.“

Co je výhodou kopírování fotografií?

„Celá hyperrealistická tendence je založena na tomto přístupu. Přilákání pozornosti k obyčejným věcem, které člověk hned napoprvé nezaregistruje, ale které ho vedou k daným epochám. V roce 1969 Louis K. Meisel změnil název této tendence na fotorealismus, o němž se domníval, že bude mnohem příhodnější, protože cílem nebylo být realističtější než ona fotografie, ale co nejvíce se přiblížit té iluzi, o které fotografie je. Fotorealismus pro mě není uměleckou tendencí, je to prostředek. Každý fotorealistický umělec se vyjadřuje jinak a maluje odlišné předměty. Není to jen proces malování nebo dovednosti, jaké musí umělec prokázat, aby zaujal diváka skrze působivé aspekty, které jsou zajímavé, ale zároveň sdělující tak věrně, jaký jen pocit daný předmět vzbuzuje. Musí to být viditelné na fotografii a přenesené na ušlechtilý prostředek s naprostým nadáním a know-how, ale zároveň i vášní, které jsem schopný dosáhnout za účelem výsledku, jaký chci. Jakmile je to hotové, každý se ohledně díla cítí jinak. Neexistuje návod, jak si mé malby vyložit. Pokud vás těší a pohnou vámi, pak jsem je nedělal nadarmo.“

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush

Hubert de Lartigue - hyperrealistické portréty, airbrush