Ed Fairburn používá staré geografické mapy pro tvorbu nestandardních portrétů. Jak tvrdí sám autor, nemá žádná kritéria pro výběr map – řídí se aktuální náladou a možnostmi. Může to být mapa jakéhokoli druhu. Poté, co je mapa vybrána, bere Ed ro ruky tužku a začíná svou práci – k vytvoření obrázku používá již existující linie, které různými způsoby zvýrazňuje.

K1 K2 K3 K6 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19