Zatímco jeho akce, ideály a šílenství přinesly smrt milionům nevinných jedinců, byl čas, kdy byl Adolf Hitler zbožňován.

Bylo o něm známo, že jedna z jeho největších předností byly proslovy, kterými sjednotil Třetí říši. Před velkými davy dokázal promlouvat i několik hodin bez přestávky. Jako projevy všech politiků, byly i tyto perfektně nacvičené. Tyto slavné a dlouhé proslovy byly použity k manipulování davů, aby podporovaly jeho extrémistické názory.

Zde jsou ukázky ze série fotografií, které nafotil Hitlerův fotograf Hugo Jaeger. Tyto barevné snímky zachycují vzrůstající podporu Hitlera, která poté rozpoutala devastující 2. světovou válku.

Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-14 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-2 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-3 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-4 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-5 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-6

Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-7 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-8 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-9 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-10 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-11 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-12 Eye-Opening-Images-Of-Adolf-Hitlers-Dramatic-Rise-To-Power-13 

zdroj