Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je vždy obtížné. Na druhou stranu i bolest, která je s takovou ztrátou neodmyslitelně spojená, může být pro umělce zdrojem inspirace.

Přesně tak tomu je i v případě mladého fotografa jménem Karen Jerzyk. Fotograf údajně jednou uviděl fotografii opuštěného divadla a byl jí natolik uchvácen, že se stal posedlým vyhledáváním opuštěných míst.

„Naučil jsem se vytvářet spojení mezi obrazem a emocemi,“ komentuje svou tvorbu sám autor.