Shane McAdams spojil přírodní materiál a chemické barvy za účelem vytvoření neobvyklých dekorací. Tato kolekce nazvaná Trees vznikla pomalováním kusů dřeva barevnými kuličkovými pery a zalitím pryskyřicí.

„Má práce je o krajině v nejširším slova smyslu. Vyrostl jsem na pustém jihozápadě, obklíčený obzorem přerušeným pouze ojediněle pískovcovými výchozy. Jako dítěti mi tento vymodelovaný reliéf učaroval, byl jsem ohromený, když mě otec informoval, že tyto vrstvené skály jsou spousty let tvarovány větrem a vodou.

Mé první kreativní objevy tohoto prostředí byly neomalené: drtil jsem pískovcové kostky kladivem, kopal do stěn útesu, když jsem hledal minerály, a prohledával jsem písek pomocí magnetů, abych našel kovové piliny, které jsem ukládal do oxidu železitého v otcových plechovkách od žvýkacího tabáku.“

Shane McAdams - Trees (dub, kuličková pera a pryskyřice)

Dub (168 x 28 cm)

Shane McAdams - Trees (jasan, kuličková pera a pryskyřice)

Jasan (89 x 40 cm)

„Tato krajina zůstala základním kamenem pro moji práci, a to jak symbolem procesu, tak i zdrojem materiálu. Stále zůstávám v úžasu, jak narůstající efekty času dokáží vytvořit něco ještě strukturovanějšího a jedinečnějšího, než já kdy dokážu udělat svýma vlastníma rukama. Tato myšlenka se objevuje v mých dílech jako připomínka lidské pošetilosti a vedla mě ke zvážení, jak se mé výtvory jakožto umělce vztahují ke zdroji své skutečné inspirace, k zemi samotné.

Má nedávná práce propojuje soupeřící specifické symboly: to, co vypadá jako příroda, to, co symbolizuje přírodu, a to, co příroda je. Tvary v mém díle jsou často obdobou metody jejich stvoření, kořenící ze základních fyzických vlastností v určitých běžných materiálech, jako jsou například lepidlo Elmer, bělítka, kuličková pera, umělá pryskyřice, jejichž omezení jsou rozšiřována využíváním jich v netradičních aplikacích. Tato využití tvoří takové struktury, jejichž složitost vytváří představu o jednoduchosti jejich stvoření, a vyvolávají potuchy o tom, co je přírodní a co umělé, jednoduché a komplikované, abstraktní a konkrétní.“

Shane McAdams - Trees (jasan, kuličková pera a pryskyřice)

Jasan (109 x 51 cm)

Shane McAdams - Trees (ořech, kuličková pera a pryskyřice)

Ořech (89 x 41 cm)

Shane McAdams - Trees (dřevo, kuličková pera a pryskyřice)

Snímek z instalace nazvané „Topography Transformed“ v Haggerty Museum of Art in Milwaukee, Wisconsin
Na zdi visí „Splayed Oak“, což je dub rozřezaný na díly, pomalovaný barevnými kuličkovými pery a zalitý pryskyřicí.