„Tento dům jsem postavil sám, vlastníma rukama.“ Slyšeli už jste někdy podobnou větu? Většinou mluví dotyčný tak trochu v hyperbole, má na pomoc spoustu přátel, zaměstnává pro to větší část rodiny, nebo se okolo něj na stavbě potuluje několik stavitelů z povolání. A to nemluvím o architektech, projektantech…

Pokud se věc ovšem nemá tak, že „velký budovatel“ vlastně svou ruku pouze přiložil, pak jsou díla bez diskuzí impozantní. Považte, není obdivuhodné, když člověk ve svých devadesáti letech, téměř bez použití moderních technologií, bez plánů, bez projektů, zkrátka bez ničeho, nepřestává stavět katedrálu na vlastní náklady?

Justo Gallego, narozený ve Španělsku, už od mládí cítil velký vztah ke svému bohu. Byl a je tak oddaný křesťan, že jednoho dne vstoupil do kláštera, kde se měl nejvíce přiblížit k nebi a být tak šťastný. Bohužel, několik let poté onemocněl tuberkulózou a byl zároveň vyhnán, aby nenakazil ostatní. Když Gallego opustil klášter, cítil se zlomený a prázdný. Proto začal s něčím, co v dnešní době nemá obdoby. Z vlastních nákladů se pustil do stavby katedrály, bez jakéhokoliv vzdělání, či alespoň kurzu v architektuře.

_%20(1)

Bude tomu okolo padesáti let zpátky, co s výstavbou začal. Naprosto se tehdy práci oddal a pokračuje dodnes. Nabízí se otázka, za čí náklady staví? Jak se může uživit? V současnosti, ač se to nemusí zdát reálné, stále čerpá z rodinného dědictví, nebo postupně rozprodává jednotlivé pozemky, které mu zůstaly. Tvrdí, že až do smrti bude na své katedrále pracovat nejintenzivněji, jak to půjde. Vše dělá ve jménu boha a doufá, že bude po smrti odměněn.Je skutečně neuvěřitelné, co Gallego sám, či jen s minimální pomocí dokázal vybudovat, ale co myslíte vy? Má jeho práce cenu? Ať už ano, či nikoliv, zůstane po něm obrovský kus práce, který bude škoda zničit. Pokud svou stavbu nedokončí, dostaví ji někdo? nebo bude na památku onoho odhodlaného člověka ponechána v rozpracovaném stavu? Kdo ví. Gallego však s láskou pokračuje ve výstavbě dál a ještě hodně dlouho nezamýšlí skončit. A proč by také ano? Pokud se dobře podíváte na stav, ve kterém se stavba aktuálně nachází, udá se, že už nezbývá mnoho k dokončení Gallegova životního díla…

_%20(3) _%20(9) _%20(11) _%20(11)sad _%20(17) _%20(32) _%20(55) _ hhh Zdroj ostatních fotografií