Daná optická iluze je zaměřena na periferní vidění – možnost pozorovat to, co je na okraji našeho zorného pole, laicky řečeno „koutkem oka“. Vše, co potřebujete  je neustále se dívat na křížek ve středu obrázku. Uvidíte, jak vaše periferní vidění udělá z tváří celebrit tvář „monster“.

Q
Tváře se začnou deformovat, že ano ? A čím déle se díváme do středu obrazu, tím větší je deformace. Proč se to děje? Dále je vysvětlení.

 V sítnici našich očí je oblast s názvem „macula“ nebo li „žlutá skvrna„. Zvláštností teto oblastí je, že je tam největší hustota čípků, prostřednictvím kterých můžeme vidět jasněji vymezené oblasti. Obraz, na nějž se člověk dívá zpříma, se promítá právě do tohoto bodu. V tomto případě je v naším hlavním zorném poli prázdné místo, resp. tmavá oblast s bílým křížem. Ale mozek se snaží získat informace z jiných zdrojů mimo primární pole (žlutou skvrnu) – používá periferní vidění, snaží se sloučit vše do jednoho obrazu a zpracovat snímky ve velmi krátké době, protože se obrázky rychle mění. Tímto mozek ztrácí schopnost rozpoznávat tváře, a jednoduše spojuje vlastnosti různých jedinců do jednoho, což je důvod, proč vidíme tyto „příšery.“