Před pár dny jsme Vám představili několik map, které sotva uvidíte ve škole. Zde je pokračování: mapy používání internetu v závislosti na denní době, názorná ukázka střídání ročních období na planetě aj.

Využití internetu v závislosti na denní době

Využití internetu v závislosti na denní době

Střídání ročních období na planetě

Střídání ročních období na planetě

Státy vyznačené příslušnou vlajkou

Státy vyznačené příslušnou vlajkou

upraveno1upraveno2upraveno3upraveno4upraveno5upraveno6