Všichni dobře víme, že ženy žijí déle než muži, ale vědci často diskutují nad tím, co je příčinou tohoto problému. Např. v USA je současná průměrná délka života žen 81 let a muži jsou na tom o několik let hůř. Mnozí se dohadují na tím, že tomu tak je, protože by měl být muž živitele, stavitele a ochránce rodiny. Což je pravda. Netuším jak je to dnes, v současném století na mnohých místech, ale pořád to platí.

Je mě jasné, že je tucty případů, kde muž co se dožití týče vyhrává nad ženou, ale pokud většina mužů uvažuje jako tady těch 25 důvodů pod textem, tak se ty čísla mužů budou značně snižovat.

Muži jsou vynalézaví, nápadití, ale způsoby, kterým řeší, opravují nebo tvoří věci, jsou někdy poněkud zarážející.

Pánové, nesnažte se být v práci za každou cenu kreativní při řešení problému. Ne, vždy to může skončit tím výsledkem, který očekáváte! Bezpečnost především, i kdyby jste ten žebřík měli jet koupit přes půl města, tak si rozhodně nestavte pod sebou židle jako náhradu!

Nehrajte si na „Pata a Mata“ 😮

25 24 21 22 19 23 18 20 16 17 12 11 13 08 05 07 14 04 02 03 06999 (2) 09 10 01

Zdroj